Annetuste kogumine Kiriku õigusabikulude katmiseks

Kallid vennad ja õed!

Viimasel ajal võimuesindajate poolt vastuvõetud avaldused ja otsused on tekitanud pingeid kohalike õigeusu koguduste elus. Tuginedes Eesti Vabariigi põhiseaduse usuvabadust puudutavas paragrahvis 40 sätestatule ja juhindudes Pühakirja sõnadest “Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Issanda päästet” (2Ms. 14:13), me peame ühise perena selle katsumuste aja üle elama ja tegema kõik võimaliku Eesti Õigeusu Kiriku kanoonilise korra säilitamiseks.

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid on võtnud endale kohustuse esindada Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) huve õigusvaldkonnas kooskõlas Eesti seaduste ja õigeusu kaanonitega, kaitstes ilmaliku võimu sekkumise eest Kiriku siseellu.

Advokaadibüroo õigusteenuste eest tasumine on toonud kaasa ettenägematud märkimisväärsed finantskulud, millega suudame vaid ühiste jõupingutustega hakkama saada.

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni õnnistusel kuulutame välja annetuste kogumise õigusabikulude tasumiseks.

ANNETUSTE PANGAREKVISIIDID

Saaja: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

Pank: AS SEB Pank

IBAN: EE96 1010 2200 7309 7014

Selgitus: Annetus, ADVOKAAT

ANNETUSVORM