Palvus rahu eest Ukrainas

24. veebruaril 2024, Vene-Ukraina sõja teisel aastapäeval, peetakse Tallinna Neeva vaga suurvürst Aleksandri katedraalis Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni õnnistusel palvus rahu eest Ukrainas.

Palvus toimub pärast varajase Liturgia lõppu (orienteeruvalt kell 9:00).

Kutsume kõiki koos palvetama Ukraina põgenike ja sõja tõttu kannatavate inimeste, sõja lõpetamise ning rahu taastamise eest.

Palve rahu eest Ukrainas
Tekst on kinnitatud MPEÕK Sinodi ning Tallinna ja Narva piiskopkonna nõukogude ühisel koosolekul 02.03.2022. Seda palvet loetakse igal Liturgial kõikides Eesti Õigeusu Kiriku kogudustes.

Oh Issand Jeesus Kristus, meie Jumal, vaata armulikult oma rahva häda ja viletsuse peale Ukrainamaal.

Aita lõpetada verevalamine, pööra eemale pealetulevad hädad. Vii kodudesse neid, kes on ilma peavarjuta, toida neid, kes on näljas, ühenda neid, kes on lahutatud.

Anna rahu ja vaikust, armastust ja kinnitust ning kiiret leppimist oma rahvale, keda Sa oma kalli vere läbi oled ära lunastanud, Sinu püha Nime auks, Sinu püha Kiriku kinnitamiseks ja tugevuseks, sest Sina oled kiidetud igavesti.

Aamen.