Иерей Петр Михайлов

иерей Петр Михайлов

Teenistuskoht:

Vaimulikku ametisse pühitsemise kuupäev: 12.07.2016