митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений
Tallinna ja kogu Eesti mitropoliit Eugeni vapp | Герб митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения

Kiriku Eestseisja

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Eugeni

Elulugu

Maailmas Valerii Reshetnikov.

Sündis 9. oktoobril 1957 Kasahstanis.

Lapsepõlve- ja noorukiaastad möödusid Kirovis (Vjatka), Venemaal. Peale 8. klassi lõpetamist õppis Kirovi ehitustehnikumis. 1977-1979 teenis Nõukogude armees. Peale demobiliseerumist töötas Vjatka piiskopkonna valitsuses ning samaaegselt täitis Vjatka ja Slobodskoi piiskop Hrisanfi (Tšepil) alamdiakoni ülesandeid.

1983. aastal lõpetas Moskva Vaimuliku Seminari ja 1987. aastal Moskva Vaimuliku Akadeemia usuteaduste kandidaadi kraadiga.

27. juulil 1986 pühitsetud mungaks nimega Eugeni, 3. augustil 1986 pühitsetud munkdiakoniks, 28. augustil munkpreestriks. 1988. aasta märtsis, Paasapühaks, tõstetud iguumeni seisusesse. 1. jaanuaril 1989 ülendatud arhimandriidiks ja määratud MVA rektori asetäitjaks administratiiv-majandusliku töö alal.

16. novembril 1990 määratud Moskva Vaimuliku Seminari inspektoriks. 6. augustil 1991 Pühima Patriarhi Aleksiuse II (Ridiger) ukaasiga määratud Stavropoli Vaimuliku Seminari rektoriks. 28. veebruaril 1994 Patriarh Aleksius II ukaasiga määratud VÕK Püha Sinodi juures oleva Õppekomitee esimehe kohusetäitjaks.

16. aprillil 1994 pühitsetud Vereja piiskopiks, Moskva piiskopkonna vikaarpiiskopiks.

18. juulil 1995 määratud Moskva vaimulike koolide rektoriks, jäädes samal ajal Õppekomitee esimehe kohusetäitjaks. Püha Sinodi otsusega 18. juulil 1998 määratud Õppekomitee esimeheks.

25. veebruaril 2000 ülendatud ülempiiskopiks.

11. aprillil 2004 MVA Õppenõukogu ettepanekul ja Patriarh Aleksius II otsusega omistatud MVA professori kraad.

5. mail 2018 MPEÕK Sinodi istungil valitud üheks kahest kandidaadist MPEÕK Eestseisja kohale. VÕK Püha Sinod oma istungil 14. mail 2018 kinnitas selle otsuse. 29. mail 2018 MPEÕK erakorralisel Kirikukogul valitud MPEÕK Eestseisjaks.

3. juunil 2018 Moskva Päästja Kristuse Katedraalis tõstetud Moskva ja kogu Venemaa Pühima Patriarhi Kirilli poolt metropoliidi seisusesse koos õigusega Eesti Õigeusu Kiriku territooriumil kahe panagia kandmiseks. Loeti ette järgmise sisuga Patriarhi ukaas: “Selle ukaasiga, vastavalt patriarhliku Tomose 3. punktile 26.04.1993. aastast ja kanoonilise õiguse normidele, kinnitatakse Meie poolt  MPEÕK Kirikukogu tahteavaldus Teie pühaduse valimisest Tallinna ja kogu Eesti metropoliidiks, MPEÕK Eestseisjaks”.

14. juulil 2018 VÕK Püha Sinodi otsusega vabastatud VÕK Õppekomitee esimehe ja Moskva vaimulike koolide rektori ametist.