Antipas Kodase diakoniks pühitsemine

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni õnnistusel toimus 8. märtsil 2024, Ristija Johannese pea 1. ja 2. leidmise päeval Nõmme Ristija Johannese koguduses piiskoplik Liturgia ja diakonipühitsus. Tallinna piiskopkonna vikaar – Tartu piiskop Daniel pühitses diakoniks alamdiakoni Antipas (Anti) Kodase.

Foto: Oleg Shvaikovsky, Birgit Püve