Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni Paasaläkitus

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni
PAASALÄKITUS
ülemhingekarjastele, vaimulikele, kirikuteenijatele,
mungaelupidajatele ja kõigile Moskva Patriarhaadi
 Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Issandas armastatud ülemhingekarjased, auväärt hingekarjased,
austatud mungad ja nunnad, jumalakartlikud ilmikud Jumalast kaitstud Eestimaal!

Kristus on üles tõusnud!

Kristuse Paasapüha on päev, mil kogu loodu hõiskab ja rõõmustab, sest Issand on korda saatnud kogu maailma päästmise. Sel päeval “olgem väga rõõmsad ja rõõmustagem sellest”! Sest nüüdsest on inimesele avatud igavene elu.

Palju pattu sünnib meie maailmas just seetõttu, et inimesed unustavad selle igavese elu. Püüdes paremini korraldada oma elu siin maa peal, aga unustades igaviku, on inimesed valmis “parema koha eest päikese all” korraldama konflikte ja sõdu, panema toime igasuguseid kuritegusid ja alatusi, nii meie planeedi mõõtmetes kui ka oma perekonnas.  

Ja kõik see toimub selle pärast, et inimesed unustavad igaviku. Unustavad selle igavese elu, mille Kristus on meile toonud; unustavad selle rõõmu, mis avaneb meile Kristuse, meie Issanda, ülestõusmise päevast alates.

Kuid Kristus on ülestõusnud, ning see rõõm on nüüdsest meile kõigile kättesaadav. Püha Siimeon Uue Teoloogi sõnade kohaselt: Jumalariik ei saabu mitte pärast surma, vaid algab veel siin maa peal. Ning kui me siin ei ole osalised selles Taevariigis, siis ei saa me ka pärast siitilmast lahkumist sinna siseneda.

See Taevariik avaneb meile, kui täidame Kristuse käsusõnu. See Taevariik avaneb, kui me palvetame siiralt ja sügavalt. See Taevariik avaneb, kui me oleme armastavad ja halastavad teiste inimeste suhtes.

Jumalariik avaneb veel siin maa peal, ning Kristuse Kirikus võime me saada selle osaliseks. Ja see Jumalariik sai võimalikuks üksnes pärast Kristuse ülestõusmist. Tema ületõusmise läbi on meile kingitud igavene elu.

Loodan siiralt, et ka tänase öö jooksul tajusite te kõik selle Taevariigi kuma. Kuigi ma olen praegu teist kaugel, siis vaimus olen ma teiega ning mingi vahemaa ei suuda lahutada meie ühtsust Kristuses. Ja seda Kristuse rõõmu, mida antakse meile ohtralt Paasaöösel, ei saa keegi meilt ära võtta.

Tahan soovida sellel pühal päeval, et rõõm ülestõusnud Kristusest põleks meie südames ka edaspidi. Et see oleks valguseks, mis valgustab meie eluteed, juhatab kõiksugu õigluse juurde, aitab ületada raskused ja kiusatused. Ning, et me jagaksime seda valgust ja seda rõõmu nende inimestega, kes seda veel ei tunne.

Kallid vennad ja õed! Soovin, et te kõik oleksite valguseks sellele maailmale, ning et Kristuse valgus täidaks teid igal ajal, ja et teie rõõm oleks täielik (Jh. 16, 24). Aamen.

Kristus on üles tõusnud! Tõesti, Ta on üles tõusnud!

+ Eugeni
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Kristuse Paasa
2024. aastal