TALLINNA JA KOGU EESTI METROPOLIIT EUGENI PÖÖRDUMINE

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni pöördumine kõigile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Kallid vennad ja õed!

Me oleme kõik tunnistajateks mitmetele praegustele rünnakutele Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vastu massiteabevahendites.

Õigeusu kristlastena võtame seda vastu kui katsumust, millel Issand on lasknud meie peale tulla. Saarovi vaga Serafim ütles: “Kes palvetades kannatab ära tahtmatute kiusatuste löögid, see muutub alandlikuks, usaldusväärseks ja kogenuks vaimulikus elus”. Juhindudes suure staaretsi soovitusest, peaksime antud olukorras tugevdama palveid meie Kiriku eest.

Palume kõigil Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatel lastel kodustele palvekordadele või akafistidele lisada võimalusel ka palve, mis kinnitati Tallinna piiskopkonna nõukogu koosolekul 15.08.2022.

+ Eugeni

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

17. august 2022

Palve Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku eest

Oh Issand, meie Jumal, Kõigepüham Kolmainus, Isa, Poeg ja Püha Vaim, vaata armulikult oma laste palve peale siin Eestimaal.

Päästa oma rahvast pealetulevatest hädadest ja rünnakutest, hoia meid lahkmeelest ja lõhedest, vaenust ja korratustest.

Ära lase oma karjal kurjuse käes olevate inimeste tõttu väheneda, vaid kui helde, anna kiiret leppimist.

Tee pehmeks kalestunud südamed ja pööra nad Sinu tundmise poole. Heida armu ja hoia rahu sees meie Kirikut, anna talle häirimatust, armastust ja üksmeelt. Hoia meie pühakodasid rüvetamiste, sulgemiste ja kõiksugu kurja eest, et nendes saaks austatud Sinu kolmkordpüha nimi.

Kõigepühama Valitsejanna Jumalasünnitaja ja Ikkaneitsi Maria, Jumala püha Peaingel Miikaeli, (püha apostlisarnase vürsti Vladimiri, Neeva püha õigeusulise suurvürsti Aleksandri, Radoneži vaga imetegija Sergi)*, Tallinna püha piiskopmärter Platoni, Tartu püha preestermärter Issidori, kõikide Eestimaa pühakute ja kõikide pühade palvete pärast. Aamen.