MPEÕK pöördumine Riigikogu juhatuse ja fraktsioonide esimeeste poole

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik esitas 30. aprillil 2024 Riigikogu juhatusele ja fraktsioonide esimeestele pöördumise palvega lükata avalduse “Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks“ arutamine edasi.

Lugupeetud Riigikogu juhatus,
lugupeetud Riigikogu fraktsioonide esimehed!                            

Pärast seda kui siseminister Lauri Läänemets teatas, et teeb Riigikogule ettepaneku tunnistada Moskva Patriarhaat terrorismi toetavaks organisatsiooniks, mille tegevus Eestis tuleks keelustada, alustasid Siseministeeriumi esindajad kohtumisi ja läbirääkimisi Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) piiskopkondades, Tallinna Neeva Aleksandri katedraalis ja Pühtitsa Jumalaema Uinumise Nunnakloostris, kus MPEÕK-i esindajad said väljendada ja selgitada oma seisukohti.

MPEÕK-l pole aga seni olnud võimalust selgitada oma seisukohti Eesti seadusandjatele – enne kui võetakse vastu otsused, mis puudutavad väga otseselt ka meie Kirikut.

Riigikogu avalduse “Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks“ eelnõu esimene lugemine on Riigikogu päevakorras 2. mail.

MPEÕK palub lükata selle avalduse arutamise edasi ja anda meile võimalus avaldada oma ettepanekuid kriisist väljumiseks Riigikogu fraktsioonidele. Palume seda võimalust pärast Ülestõusmispüha, sest praegu on meie kirikus Kannatuste nädal – suure paastu viimane nädal koos range paastuga ja sellel nädalal sooviksime olla kirikutes ja palves.

Sobiksid ajad alates 9. maist.

Mõistmise ja hea koostöö lootuses

Daniel
Tartu piiskop
Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop

30.04.2024