Tallinna Neeva Aleksandri katedraalis toimus siseministeeriumi ja MPEÕK esindajate kohtumine

23.04.2024 toimus Tallinna Neeva Aleksandri katedraalis siseministeeriumi ja MPEÕK esindajate kohtumine. Siseministeeriumi poolt osalesid kohtumisel ministeeriumi asekantsler Raivo Küüt, usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au ja nõunik Ringo Ringvee. Õigeusu Kirikut esindasid Tallinna piiskopkonna vikaar, Tartu piiskop Daniel ja jurist Sergei Tšurkin. Kohtumine möödus rahulikus õhkkonnas.

Kokkusaamisel oli mõlemal poolel võimalik oma mõtteid jagada ja selgitada.

Ministeeriumi esindajad väljendasid selget soovi, et kohalik Kirik peab oma tegevuses olema täielikult iseseisev ning ei tohi sõltuda Moskva Patriarhaadist ja isiklikult patriarhist. Samas nõustusid pooled sellega, et see protsess ei saa olla kiire ning selleks tuleb aega varuda. Kiriku esindajad selgitasid, et ettevõetavad sammud ei tohi olla sellised, mis sunniks Kirikut oma kanoonilisi norme rikkuma, millega vastaspool nõustus ja kinnitas omalt poolt, et ka neil ei ole praegu valmis lahendust Kirikule ja olukorrast väljapääsu tuleb otsida ühiselt. Samas kinnitasid nad, ministri sõnadele toetudes, et seni, kuni lahendust otsitakse, jätkavad kõik kogudused oma tegevust harjumuspärases vormis. Sellega seoses mainisid Kiriku esindajad, et praegu hakkab lõpule jõudma suur paast ning läheneb Kannatuste nädal ja Ülestõusmispühad, mil nii vaimulikud kui koguduste liikmed tahaksid rahulikult palvetada ja pühadeks valmistuda ning ei peaks liigselt muretsema ning sellesse suhtuti arusaamisega.

Ministeeriumi esindajad rõhutasid, et juhul kui Parlament võtab vastu avalduse, milles nähakse Vene Õigeusu Kirikut Vene Föderatsiooni agressiooni toetava institutsioonina, ei tähenda see automaatselt mingeid sanktsioone kohaliku Kiriku suhtes.

Ministeeriumi esindajad andsid teada oma kavatsusest külastada kogudusi, et suhelda nii vaimulike kui koguduse liikmetega.