Tallinna Neeva Aleksandri katedraali kupli all

Vandeadvokaadid Steven-Hristo Evestus ja Artur Knjazev esindavad Eesti õigeusu kirikut ja Pühtitsa kloostrit, et leida keerulises olukorras lahendus

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid vandeadvokaat Steven-Hristo Evestus ning vandeadvokaat ja partner Artur Knjazev esindavad Eesti õigeusu kirikut (MPEÕK) ja Pühtitsa kloostrit, et leida keerulises olukorras riigiga lahendus, mis on kooskõlas Eesti seaduste ja õigeusu kaanonitega.

„Nii siseminister kui mitmed teised poliitikud on sel teemal hiljuti sõna võtnud ja arvamust avaldanud, sealhulgas on MPEÕKiga ja Pühtitsa kloostriga võimuesindajate poolt erinevates vormides dialoogi alustatud. Meie esimene ülesanne on meelde tuletada, et MPEÕKi ja Pühtitsa kloostri esindajad ja liikmed ei ole mingil viisil avaldanud toetust sõjategevusele või vastumeelsust Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Sel põhjusel on eriti oluline, et usuvabadust ning koguduste ja kloostri liikmete õigusi, vabadusi ja tegevusi meelevaldselt või tahtmatult piirama ja taunima ei asutaks. Oleme avatud lahenduste leidmisele jätkuvaks rahumeelseks kooseksisteerimiseks,“ ütles vandeadvokaat Steven-Hristo Evestus.

„Lisaks peame vajalikuks rõhutada, et MPEÕK ega Pühtitsa klooster ei ole ühtegi seadust rikkunud. Nad on alati sõja vastu olnud ega pole Moskva patriarhi sõjateemaliste avaldustega kunagi ühinenud. Õiguskuulekast käitumisest tuleb lugu pidada ning mitte mingil juhul ei tohi see viia karistamiseni või sellise iseloomuga riigi tegevuseni,“ lisas juurde vandeadvokaat ja partner Artur Knjazev.

Allikas: Advokaadibüroo Sirel & Partnerid koduleht