Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Акафист

(греч. «неседальный») – хвалебное песнопение в честь Господа, Божией Матери или святого, исполняемое стоя и состоящее из 24 частей (чередующихся кондаков и икосов), по числу букв греческого алфавита, и еще одного хвалебного кондака. Вошедшее в традицию количество частей определил первый акафист, посвященный Божией Матери «Взбранной Воеводе победительная…», каждая следующая часть которого начинается со следующей буквы греч. алфавита.

Akafist

(kr. k. akafistos «mitteistumine») – kiituselaul Issanda Jeesuse Kristuse, Jumalaema või mõne pühaku auks, mida lauldakse või loetakse seistes ning mis koosneb 24 osast (üksteisele järgnevatest kondakitest ja ikostest) kreeka tähestiku 24 tähe järgi, ja veel ühest kiitusekondakist. Traditsiooniliseks muutunud osade arvu määras ära esimene Jumalaemale pühendatud akafist «Sulle, Sõjaülemale…», mille iga järgmine osa algab kreeka tähestiku järgmise tähega.