Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Блаженный

  • 1. Так именуются святые подвижники или подвижницы, просиявшие в подвиге юродства, а также сокровенные святые, угодившие Богу тайно в миру.
  • 2. Наименование, которым в Православной Церкви почитаются два богослова западной Церкви – св. Августин, еп. Ипонийский (Сев. Африка, 354-430) и св. Иероним Стридонский (Италия, 347-420).

Õnnis

  • 1. Nii nimetatakse pühasid usuvägilasi, kes on ehtinud end hiilgusega Kristuse pärast meeletuse vägitöös, aga samuti salajasi pühakuid, kes on maailmas teiste eest varjatult Jumalale meelepärased olnud.
  • 2. Nimetus, millega Õigeusu Kirikus austatakse mõnesid Lääne Kiriku jumalasõnaõpetajaid nagu püha Augustinust (Põhja-Aafrika, 354-430) ja püha Hieronümust (Itaalia, 347-420).