Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Всенощное бдение или Всенощная

богослужение, совершаемое вечером накануне воскресных дней и больших праздников. Состоит из соединения великой вечерни, утрени и молитв первого часа. Название службы восходит к первохристианским временам, когда ночные богослужения совершались вплоть до восхода солнца.

Koguöine jumalateenistus

jumalateenistus, mida peetakse pühapäevade või suurte pühade eelõhtul. Ühendab endas suure õhtuteenistuse, hommikuteenistuse ja esimese tunni palved. Selle teenistuse nimetus tuleneb veel algkristlikest aegadest, kus öiseid teenistusi peeti kuni päikesetõusuni välja.