Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Ересь

(греч. «толк, учение») – лжеучение, противоречащее Православию. Еретики не признают ясно выраженных Церковью догматов веры, или толкуют их по-своему. Церковь предостерегает своих членов от общения с еретиками и чтения их литературы, так как ложные идеи и понятия, которые они проповедуют, могут привести к духовному повреждению.

Väärõpetus ehk hereesia

(kr. k. hairesis «valik, eelistus») – ketserlik õpetus, mis on vastuolus õige usuga. Väärõpetajad ei tunnista Kiriku poolt selgesti väljendatud usudogmasid või tõlgendavad neid omamoodi. Kirik hoiatab oma liikmeid hereetikutega suhtlemise ja nende teoste lugemise eest, kuna väärideed ja -mõisted, mida nood levitavad, võivad viia vaimulike kahjustusteni (vt. ka Vaimulik eksitus).