Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Исповедник

христианин, претерпевший мучения за веру и оставшийся в живых.

Usutunnistaja

kristlane, kes on oma usu pärast kannatanud piinamist, kuid on jäänud sealjuures ellu.