Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Клобук

головной убор монаха в виде цилиндра или колпака, к которому прикреплена наметка – длинный кусок ткани, покрывающий спину. У митрополитов Русской Православной Церкви клобук белого цвета, у патриархов он имеет закругленную вверху форму, украшен изображениями серафимов и увенчан крестиком. Клобук состоит из камилавки и надетого на нее покрова. Имеет символическое значение «шлема спасения».

Klobuk

munga silindri- või kuplikujuline peakate, mille külge on kinnitatud pikk, selga kattev riidelint. Vene Õigeusu Kiriku metropoliidid kannavad valget klobukit, patriarhi klobukil on ülespoole ümarduv vorm ning see on kaunistatud seeravidega ja pärjatud ristiga. Klobuk koosneb kamilavkast ja selle peale tõmmatud kattest. Sel on «pääsemise kiivri» sümboolne tähendus.