Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Кодекс

(от лат. codicis, «книга») – этим термином в текстологии обозначают книги привычного нам типа, которые можно перелистывать (в отличие от свитков, которые можно только разворачивать). Считается, что кодекс вошел в широкое употребление в результате распространения христианства, поскольку служение литургии требовало умения быстро находить разные места Библии и др. текстов. Еврейская и греческая традиции знали до этого только свитки.

Koodeks

(ld. k. codex «raamat») – selle mõistega tähistatakse tekstoloogias meile harjumuspärast tüüpi raamatuid, mida võib lehitseda (erinevalt kirjarullidest, mida võib ainult lahti keerata). Arvatakse, et koodekseid hakati laialdaselt kasutana seoses kristluse levimisega, kuna Liturgia teenimine nõudis oskust leida kiiresti erinevaid kohti Pühakirjast ja teistest tekstidest. Juudi ja kreeka traditsioon tundis enne seda ainult rullraamatuid.