Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Кондак

(греч. «домик») – краткое молитвенное песнопение в похвалу святому или празднику, входящее в состав акафиста (в чередовании с икосами) или канона. По содержанию сходен с икосом, но короче и выражает суть прославления лица или события, в то время как икос говорит о том же пространнее. Поэтому икос читается только вместе с кондаком, который в этом случае является как бы приготовлением к икосу.

Kondak

(kr. k. kontakion «majake») – lühike palvesalm mõne pühaku või pühitsetava sündmuse kiituseks, mis kuulub akafisti või kaanoni koosseisu ja vaheldub ikostega. Sisult sarnaneb ikosega, kuid on lühem ja toob välja ainult antud pühaku või kirikupüha austamise olemuse, samal ajal kui ikos räägib samast asjast palju ulatuslikumalt. Seepärast loetakse ikost ainult koos kondakiga, mis sellisel juhul on justkui ikose ettevalmistus.