Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Месяцеслов или Святцы

православный календарь, в котором указаны церковные праздники, поминаемые святые и чтимые чудотворные иконы на каждый день года. Может также содержать необходимые богослужебные указания.

Pühakute kalender

õigeusu kalender, milles on päevade kaupa ära toodud kirikupühad, pühakute ja imettegevate ikoonide mälestuspäevad. Võib sisaldada ka vajalikke viiteid jumalateenistuse läbiviimiseks.