Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Молитва

обращение человека к Богу с благодарением, славословием, покаянием или прошением. Может совершаться во всякое время и на всяком месте, как в определенное время суток (утреннее и вечернее правило), так и перед началом всякого дела, перед и после еды, перед учением и т.п., а также в минуту опасности или при сильном искушении. Бывает молитва частная и общая церковная, устная и безмолвная, краткая и более подробная – в зависимости от конкретного положения и нужды молящегося. Опытные в духовном делании подвижники упражняются в умной молитве, совершаемой постоянно, по слову апостола Павла: «непрестанно молитесь» (1Сол 5,17). Обычно они произносят молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». При совершении всякой молитвы необходимо иметь покаянное чувство и внимание к произносимым словам, заключая в них ум.

Palve

inimese pöördumine Jumala poole tänamiseks, ülistamiseks, patukahetsuseks või millegi palumiseks. Palvetamine võib toimuda igal ajal ja mistahes kohas, nii kindlal tunnil (hommikune ja õhtune palvereegel) kui ka enne igasugust tööd ja ettevõtmist, enne ja pärast sööki, enne õppimist ja õpetamist jne., ent samuti ka ohuhetkel või tugeva kiusatuse korral. Palve võib olla kas eraviisiline või üldkiriklik, kas sõnadega väljendatud või sõnatu, kas lühike või ulatuslikum – sõltuvalt konkreetsest olukorrast või palvetaja vajadusest. Vaimuelus kogenud usuvägilased harjutavad mõttepalvet, mida tehakse lakkamatult, silmas pidades apostel Pauluse sõnu: «Palvetage lakkamatult» (1Te 5, 17). Tavaliselt lausuvad nad Jeesuspalvet: «Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu minu, patuse, peale». Igasuguse palve puhul on tähtis omada patukahetsustunnet ja olla mõttega palvesõnade juures.