Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Паримия

(греч. «притча») – чтение из Ветхого (преимущественно) или Нового Завета. Содержит пророчества о празднуемом событии или объяснения его смысла. Произносится чтецом или диаконом на вечернем богослужении накануне праздников и в некоторые дни Великого поста. Обычно читаются 3 паремии, но может быть от 1 до 15 (на утрене Великой Субботы).

Pareemia

(kr. k. paroimia «ütlus, vanasõna; võrdpilt, mõistujutt») – lugemine peam. Vanast Testamendist või Uuest Testamendist. Sisaldab ettekuulutusi pühitsetava sündmuse kohta või selle tähenduse selgitust. Pareemiaid leotakse pühade eelpäeva õhtuteenistusel ja mõnedel Suure Paastu päevadel, ning lugejaks on kas lugeja või diakon. Tavaliselt loetakse kolm pareemiat, kuid neid võib olla 1-15 (Suure Laupäeva hommikuteenistusel).