Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Прелесть духовная

состояние ложного духовного самоосознания, при котором тонкое действие собственных страстей (прежде всего тщеславия и блудной страсти) и воздействие на душу и тело падших духов субъективно воспринимается человеком как Божественная благодать и в конце концов как святость. Прелесть есть результат принятия ложных духовных учений или же уклонения от строгой покаянной и трезвой духовности к мечтательной жизни, к желанию благодатных ощущений, знамений и видений, к восторженности, к представлению образов во время молитвы, к чрезмерным подвигам по неосознаваемому гордостному расчету на свои силы, а не на благодать Божию.

Vaimulik eksitus ehk petlik vaimne võlu ehk meeleärasegamine

väära vaimuliku eneseteadvuse seisund, mille puhul inimene tajub sujektiivselt oma isiklike kirgede (eelkõige auahnuse ja lihahimu) peent toimet ja kurjade vaimude mõju oma hingele ja ihule kui Jumala armu ja lõpuks ka kui pühadust. Vaimulikku eksitust võivad põhjustada: vaimulike väärõpetuste omaksvõtmine; range patukahetsusliku ja kaine vaimsuse hülgamine; armurohkete vaimulike seisundite, tunnustähtede ning nägemuste otsimine; eksalteeritus; vaimsetest asjadest kujutluspiltide loomine palve ajal; teadvustamata auahnus; ainuüksi oma jõule lootmisest lähtuvad ülemäärased vägitööd.