Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Утреня

богослужение, которое по Уставу совершается рано утром. В настоящее время обычно служится вечером, сразу за вечерней, накануне наступления нового церковного дня. Вместе с Великой вечерней и первым часом входит в состав Всенощного бдения.

Hommikuteenistus

teenistus, mida jumalateenistuste korra järgi teenitakse varahommikul. Praegusel ajal teenitakse tavaliselt õhtul, kohe pärast õhtuteenistust, uue kirikupäeva eelõhtul. Koos suure õhtuteenistuse ja esimese tunniga kuulub ka koguöisese jumalateenistuse koosseisu.