Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Хоругви

священные знамена Церкви с изображениями Иисуса Христа, Богородицы или святых. Во время крестного хода хоругви несут впереди шествия. В храме они укреплены возле клиросов.

Kirikulipp

Kiriku püha lipp Jeesuse Kristuse, Jumalasünnitaja ja pühakute kujutisega. Ristikäigu ajal kantakse kirikulippe protsessiooni ees. Pühakojas seisavad need kliiroste ääres.