Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Юродство

(слав. «глупый, безумный») – безумие Христа ради, редкий, трудный и особо почитавшийся в русском народе духовно-аскетический подвиг, который заключается в полном отказе от общепринятых норм жизни и в принятии на себя образа безумца, во исполнение слов апостола Павла: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1Кор 3,18-19). Под видимым безумием юродивые могли скрывать свою прозорливость и другие Божии дары.

Kristuse pärast meeletu

(vene k. «юродивый», slaavi «rumal, meeletu») – inimene, kes on võtnud täie mõistuse juures enda kanda eriti raske vaimulik-askeetliku vägitöö, mis seisneb kõikide üldtunnustatud elunormide ja konventsioonide täielikus hülgamises ning hullumeelse kuju enda peale võtmises, et täita apostel Pauluse käsusõnu: «Kes teie seas tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et ta saaks targaks. Jumala juures on ju praeguse maailma tarkus narrus» (1Ko 3, 18-19). Nähtava hullumeelsuse taha võisid Kristuse pärast meeletud varjata oma läbinägelikkust, prohvetiannet ja teisi Jumala ande.