епископ Сергий (Телих)
герб епископа Сергия

Maardu piiskop

Sergi

Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop

Vaimulike ja ilmalike vastuvõtt

Piiskop Sergi võtab vastu argipäeviti (v.a. kiriku- ja riigipühad). Vaimulike ja ilmikute vastuvõtt toimub eelregistreerimisel. Vastuvõtule saab registreeruda telefonil või e-posti aadressil.

Kontaktid

Metropoliidi kantselei ja Tallinna piiskopkonna valitsus

Elulugu

Maailmas Oleg Telihh.

Sündis 24. novembril 1966 Donetskis, Ukrainas. Aastatel 1973-1983 õppis Makejevka keskkoolis Donetski oblastis

Aastatel 1983-1988 õppis Leningradi Kõrgemas Sõjaväeinseneride ja Ehituskoolis.

Aastatel 1988-1990 töötas Pihkva oblastis Ostrovis mereinseneriteenistuse vaneminsenerina. 1990. aastal viidi üle Eestisse Paldiskisse, 1994. aastal kolis Tallinnasse.

1991. aastal ristiti Tallinna Neeva vaga suurvürst Aleksandri katedraalis.

Aastatel 2009-2015 õppis Moskva Vaimuliku Seminari kaugõppes. 2016. aastal kaitses oma diplomitöö Moskva Vaimuliku Seminari kirikuloo kateedris.

Märtsis 2009 pühitsetud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Korneliuse poolt diakoniks, detsembris 2010 preestriks Tallinna Püha Nikolai koguduses.

Oktoobris 2011 pühitsetud mungaks arhimandriit Tihhoni (Sekretarjov) poolt Pihkva-Petseri Jumalaema uinumise kloostris munganimega Rakvere püha preestermärter Sergi auks. Asus tööle Tallinna Neeva vaga suurvürst Aleksandri katedraalis, täites vaimuliku ning Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi kantselei juhataja ülesandeid.

Püha Sinodi otsusega 27. detsembrist 2016 valitud Maardu piiskopiks, MPEÕK Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskopiks.

28. detsembril 2016 tõstetud Peterburi ja Laadoga metropoliit Varsonofiuse poolt arhimandriidi seisusesse.

30. detsembril 2016 nimetatud Maardu piiskopiks Moskvas Danilovi kloostris asuvas Kõigi Venemaa pühakute kirikus.

Piiskopiks pühitsemine toimus 5. veebruaril 2017 Moskva Päästja Kristuse katedraalis.