Nõmme Ristija Johannese koguduses toimus diakonipühitsus

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni õnnistusel toimus 8. märtsil 2024, Ristija Johannese pea 1. ja 2. leidmise päeval Nõmme Ristija Johannese koguduses piiskoplik Liturgia ja diakonipühitsus. Tallinna piiskopkonna vikaar – Tartu piiskop Daniel pühitses diakoniks alamdiakoni Antipas (Anti) Kodase.

Liturgial, mis peeti eesti keeles, teenisid kaasa Tallinna praost, ülempreester Oleg Vrona, ülempreester Juvenaalius Kaarma Neeva Aleksandri katedraalist, Nõmme Ristija Johannese kirikust koguduse eesseisja, ülempreester Toomas Hirvoja, preester Dimitri Žestkov ja diakon Nikita Andrejev ning Tallinna Jumalaema ikooni „Kiirestikuulja“ kogudusest diakon Nikolai Kirillov.

Äsjapühitsetud diakon Antipas Kodas on sündinud 9. septembril 1985. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika-keemia teaduskonna infotehnoloogia erialal. 2015. aasta sügisest asus ta tööle Püha Johannese Kooli, algul tehnilise töötajana, hiljem juhatuse liikmena, IT-juhina ja uue koolimaja ehituse projektijuhina.

Isa Antipas on Tallinna Nõmme Ristija Johannese koguduse liige. Diakonina asub ta teenima oma kodukoguduses.

Foto: Oleg Shvaikovsky