епископ Тартуский Даниил (Леписк), викарий Таллинской епархии

Tartu piiskop

Daniel

Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop

Vaimulike ja ilmalike vastuvõtt

Piiskop Daniel võtab vastu argipäeviti (v.a. kiriku- ja riigipühad). Vaimulike ja ilmikute vastuvõtt toimub eelregistreerimisel. Vastuvõtule saab registreeruda telefonil või e-posti aadressil.

Kontaktid

Metropoliidi kantselei ja Tallinna piiskopkonna valitsus

Elulugu

Maailmas Daniel Margo Lepisk.

Sündis 23.07.1971 Kohtla-Järvel.

1989 lõpetas Kohtla-Järve 1. keskkooli.

1989-1993 õppis Tartu ülikooli Füüsika-keemia teaduskonnas, mille lõpetas 1993 aastal diplomiga „füüsik“.

1991 aastal ristiti Kuremäe kloostris.

1993 kuni 1996 aastani õppis Moskva vaimulikus seminaris.

Peale seminari lõpetamist õppis Moskva vaimulikus akadeemias (1996-2000), mille lõpetas 2000 aastal teoloogia kandidaadina. Kandidaaditöö teemaks oli: „Uue Testamendi eksegees Moskva püha piiskop Filareti (Drozdov) töödes“.

10.12.2000 aastal pühitseti tsölibaadina diakoniks ja määrati Narva Issanda Ülestõusmise peakirikusse koosseisuliseks diakoniks. Hirotoonia sooritas Tallina ja kogu Eesti metropoliit Kornelius.

20.05.2001 a pühitseti metropoliit Korneliuse poolt preestriks ja määrati Haapsalu Neeva Aleksandri kiriku eesseisjaks.

Alates 2015 aastast MPEÕK Sinodi liige (uuesti valitud 2022 aastal).

MPEÕK Sinodi koosolekul 21.03.2016 valiti Tallinna vikaarpiiskopi kandidaadiks.

20.06.2017 kuni 21.01.2021 oli MPEÕK Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi sekretäriks.

16.08.2018 aastast Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni korraldusega määratud MPEÕK Tallinna Piiskopkonna Nõukogu liikmeks.

21.01.2021 üle viidud Haapsalu kogudusest Tartu püha Georgi (Jüri) kiriku eesseisjaks, jäädes samal ajal Haapsalu koguduse eesseisja kohusetäitjaks (kuni 1.02.2022).

Seose üleviimisega Tartu kogudusse vabastatud metropoliidi sekretäri, MPEÕK Sinodi sekretäri, Tallinna piiskopkonna pressisekretäri ja Tallinna Piiskopkonna Nõukogu liikme kohustustest.

20 aasta jooksul on olnud MPEÕK esindajaks Eesti Kirikute Nõukogu juures.

29.01.2024 aastal MPEÕK Sinodi koosolekul valitud Tartu piiskopiks, MPEÕK Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskopiks.

2.02.2024 pühitsetud mungaks Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni poolt Tallinna Neeva Aleksandri katedraalis munganimega vaga Daniel Sambniku auks (mälestuspäev 11/24.12).

3.02.2024 tõstetud arhimandriidi seisusesse. Samal päeval toimus Tallinnas Neeva Aleksandri katedraalis Tartu piiskopiks nimetamine.

4.02.2024 Tallinna Neeva Aleksandri katedraalis pühitsetud Tartu piiskopiks, MPEÕK Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskopiks. Piiskopipühitsuse sooritasid Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni, Vilniuse ja kogu Leedu metropoliit Innokenti, Narva ja Peipsiveere piiskop Laatsarus, Maardu piiskop Sergi ja Trakai piiskop Ambrossi.